Anh Minh - Chủ của hàng M coffee Hà Đông

Vừa mua một bộ bỉnh ủ với cái máy đong đường của shop. Lại còn được tặng bộ công thức pha trà Đài Loan nữa. Để về nhà pha thử xem sao.

2017-06-30